Výročná členská schôdza

Ako už začiatkom každého roku býva zvykom, aj tento rok sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi, aby sme si zrekapitulovali uplynulý rok 2013 a nastolili ciele do ďalšieho roku. Schôdzu viedol veliteľ DHZ Imeľ - Marek Petrík.

Okrem členov DHZ Imeľ boli na schôdzi prítomní aj hostia Ing. František Tyukos - starosta obce Imeľ a Árpád Skrivánek - predseda OV DPO Komárno.

Stránky