Výročná členská schôdza 2022 - Prišiel čas na zmenu

Ako už začiatkom každého roka býva zvykom, aj tento rok sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi, aby sme si zrekapitulovali uplynulý rok 2022 a nastolili ciele do ďalšieho roku.

Okrem členov DHZ Imeľ boli na schôdzi prítomní aj hostia Marian Tóth - zástupca starostu obce Imeľ a Árpád Skrivánek - predseda OV DPO Komárno.

Schôdza začala správou veliteľa Mareka Petríka o činnosti DHZ za predošlý rok. Vo svojom príhovore spomenul o náročnom začiatku roku 2022 kedy stále rezonoval Covid 19 a protipandemickými opatreniami. 

Nie všetky plány sa nám podarilo naplniť, vytýčená cesta bola
neraz trnistá a posiata prekážkami. V nádeji, že sa svet vráti do
zabehnutých kolají sme plnili naše poslanie. Vyzitku našej
snahy odzrkadlujú pozitívne výsledky, zásahy, pomoc
poskiynutá občanom, dosiahnuté umiestnenia na súťažiach a
iných akciách. Náš zbor má k dnešnému dňu 40 aktívnych
členov 
dodal Marek Petrík 

Ďalej sa pustil do zhrnutia najdôležitejších míľnikov našej minuloročnej činnosti, ktorí pozostával zo zásahovej, brigádnickej a preventívnej čínnosti. 

Následne nasledovalo vyhodnotenie súťažnej sezóny 2022. Súťažnú sezónu začali naši najmladší členovia chlapci a dievčatá zo základnej školy, ktorí sa zúčastnili na okresnej súťaži hry Plameň v Okoličnej na Ostrove. Na súťaži naše dievky skončili na 2. miesta a chlapci na 3. mieste. Keďže sa im nepodarilo postúpiť na krajskú súťaž - mohla to byť ich jediná súťaž v ročníku 2022, kde by reprezenetovali našu obec. Ale vďaka ich snahe, súdržnosti a obetovasti trénovať celé prázdniny mali možnosť si zmerať sily s tými najlepšími s Podunajskej hasičskej ligy. Totižto dňa 20. 8. v Sokolciach sa zúčastnili už spomínanej ligovej súťaže, kde sa im "triasli kolená" ale získali nesmierne skúsenosti a chuť ďalej sa zlepšovať. Svoje kvality a čas strávený na tréningoch však potvrdili na súťažiach v Nesvadoch a Hurbanove odkiaľ sa vrátili s cennými trofejami a dievčatá dokonca s putovným pohárom.

Prejdeme na vyhodnotenie súťažnej sezóny našej mužskej kategórií, ktorý už po piaty raz po sebe reprezentovali v Podunajskej hasičskej lige. Tak ako minulý rok aj tento rok naši chlapci bojovali až do posledného kola o 3. miesto. Po nevydarenej poslednej súťaži sme na 4. mieste z 10 ligových mužských družstiev. 

Ďalší bodom bolo určenie a odsúhlasenie nového veliteľa, keďže náš doterajší veliteľ Marek Petrík po 27 rokoch pôsobenia sa vzdal funkcie a preda žezlo budúcej generácie: 

Nadišiel čas odovzdať žezlo nasledovníkovi, ktorý bude ďalej svedomito viesť

náš hasičský zbor. Wolfgang Goethe povedal „Život patrí živým, ten kto žije, musí

počítať so zmenami.“ A náš zbor žije. Skôr či neskôr táto zmena na tomto poste

musela prísť. Jedným očkom sa pozerám do budúcnosti a vidím smutný dopad

zborov, kde neprišlo včas alebo vôbec k výmenám stáží, vliatia novej krvi.

Po konzultácií na post veliteľa bol menovaný náš aktívny člen posádky Roderik Imrich, ktorého jednoznačným hlasovaním sme zvolili za nového veliteľa DHZ Imeľ.  V diskusií niekoľkí členovia DHZ Imeľ ujali slova a poďakovali sa Marekovi Petríkovi za dlhoročnú odvedenú  činnosť na poste veliteľa. Či sa jednalo o organizovaní súťaží, plesov, vybavovanie 2 % dane, poskytovanie dotácie na Mareka Petríka sme sa mohli vždy spolahnúť. 

Oficiálnu časť schôdze sme ukončili stanovením si cieľov do nadchádzajúceho roku:

Ide predovšetkým o zakúpenie nových hasičských dresov pre mládež, organizácia dennej, nočnej hasičskej súťaže a tradičného hasičského plesu. Ďalej budeme pokračovať v aktívnej súťažnej činnosti, kde sa tento rok predstavíme na mnohých súťažiach s viacerými družstvami a do popredia sa dostáva výchova budúcej generácie. 

 

 

 

 

 

Komentáre