Pozvánka

Dňa: 03.06.2017

Miesto: Areál za zbrojnicou

Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou Vás pozývajú...

2. kolo Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy so začiatkom o 16:00.

Súťaží sa podľa pravidiel thhl: http://thhl.sk/pravidla/2017/pravidla_thhl_rok_2017.pdf

Kategórie – šport muži, ženy

Ocenenia:

Muži
1. Pohár + finančná odmena 60 €
2. Pohár + finančná odmena 40 €
3. Pohár + finančná odmena 20 €

Ženy
1. Pohár + finančná odmena 40€
2. Pohár + finančná odmena 30€
3. Pohár + finančná odmena 20€

 

Po súťaži Vás srdečne očakávame v našom bufete, kde si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové dobroty.

Zároveň Vás pozývame už tradičnú nočnú hasičskú súťaž o "Pohár starostu obce Imeľ" so začiatkom o 21:00.

Ocenenia:

Muži
1. Pohár + finančná odmena 50 €+PRÉMIA 250 €*
2. Pohár + finančná odmena 30 €
3. Pohár + finančná odmena 20 €

Ženy
1. Pohár + finančná odmena 50€
2. Pohár + finančná odmena 30€
3. Pohár + finančná odmena 20€

*za prekonanie traťového rekordu: Drženice 2012 - 13,95

Rezervácia poradia je spustená: http://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=35165

Rezervovať poradie môžete aj na telefónom čísle: 0905 826 641

 

Technické zabezpečenie a popis trate – pravidlá na nočnú súťaž

Náradie pre športovú kategóriu

Stroj: PS 12 schváleného typu s vývevou a spätnou klapkou – povolená športová úprava

Hadicový materiál: 2 x B 65, 4 x C 38 poistky hadicových spojov sú povolené

Prúdnice: 2 x celokovová prúdnica s priemerom hubice 12,5 mm bez uzáveru

Sací kôš: s funkčnou spätnou klapkou a s výpletom maximálne 1 x 1 cm (rozmer jedného oka výpletu najväčší povolený)

Nasávacie hadice: dĺžky 2,5 m so skrutkovým závitom bez poistky

Rozdeľovač: schváleného typu s tromi výtokovými hrdlami (2 x C52 a 1 x B75)

Kľúče na závit nasávacích hadíc: povolené sú tri kusy

 

Náhradníci – kategória muži

 • za družstvo môže štartovať jeden člen iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom drese (nie v drese družstva v ktorom nastupuje ako náhradník)

Náhradníci – kategória ženy

 • za družstvo môžu štartovať dve členky iného družstva, musia však byť oblečené vo svojom drese (nie v drese družstva v ktorom nastupujú ako náhradníčky)

 

Uloženie základne

Uloženie náradia je ľubovoľné na základni. Okraj základne nesmie presahovať žiadne náradie s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môžu presahovať najviac 1 meter cez okraj základne. Nasávacia hadica môže byť preložená aj cez stroj, nesmie však presahovať základňu tak ako je uvedené vyššie. Kľúče na nasávacie hadice môžu slúžiť ako podpierka nasávacích hadíc, nesmú však presahovať okraj základne. Prídavné osvetlenie základne je povolené len z PPS 12, ktorá je súčasťou stroja.

 

Popis trate

Povrch trate bude pri základni zámkový a potom trávnatý. Štartovacia čiara od osi základne bude vzdialená 10 metrov. Objem nádrže na vodu je minimálne 1 100 litrov. Nádrž je obdĺžnikového tvaru. Nádrž sa počas vykonávania pokusu nebude dopĺňať. Meranie času bude zabezpečené digitálnou časomierou. Terče budú sklopné. Otvor na zostreknutie sklopky bude trvalo podsvietený. Zostreknutie terča bude signalizované výrazným modrým svetlom. Výsledný čas bude zobrazený na digitálnom displeji. Štartovať sa bude na povel štartéra, respektíve člena družstva.

Iné ustanovenia:

 • dĺžka prípravy základne je v závislosti od počtu prihlásených družstiev  a to od 3 do 5 min
 • základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťaží a nesmie sa dotknúť súťažného náradia okrem podania mazania pripadne pomôcť uložiť motor na základňu  inak bude družstvo diskvalifikované
 • pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy. Od tohto momentu sú zakázané akékoľvek úpravy na základni
 • ak materiál spadne a to aj mimo základne nemá nárok na úpravu a bude družstvo odštartované
 •  družstvo sa štartuje vlastný povelom, začiatok času zopína fotobunka
 • pri chybnom štarte nemajú súťažiaci nárok na opakovaný pokus
 • medzera medzi košom a savicou a tak isto aj medzi ktorýmikoľvek „zubmi“ polospojok musí ostať miesto na vloženie kontrolnej šablóny
 • hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • savice môžu byť preložené ľubovoľne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90 cm
 • pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus
 • v prípade hrubého nešportového správania môže udeliť hlavný rozhodca družstvu   diskvalifikáciu

 

Komentáre