Pomôžte nám s 2% Vašich daní a podporte rozvoj hasičstva v Imeli!


Vážení spoluobčania, priatelia, priaznivci hasičského športu!


Je tu čas, kedy všetci môžeme rozhodnúť kde a na aký účel bude vynaložená časť z našich daní. Preto Vás prosíme o poukázanie 2% z Vašich daní DHZ Imeľ. Všetky získané finančné prostriedky budú vynaložené na rozvoj a podporu hasičstva v našej obci.

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa. Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim vieme zabezpečiť nákup a obnovu vecných prostriedkov, prácu s deťmi a organizáciu súťaží a kultúrnych podujatí.

Percentá, ktoré venujete pre nás nie sú sumou „navyše“, ale časťou Vášho povinného odvodu. Svojím rozhodnutím túto čiastku presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť našu humánnu činnosť a odkaz našich predchodcov „BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC“.

 

Stiahnite si predvyplnené vyhlásenie na poukázanie 2% daní DHZ Imeľ

 

alebo uveďte vo svojom daňovom priznaní nasledovné údaje prijímateľa 2% Vašich daní:

IČO: 00177474/2217
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Imeľ
Sídlo: Zdravotnícka 856/6, 946 52 Imeľ

 

Ďakujeme!

Komentáre